Pramoniniai šilumos siurbliai

PROJEKTAVIMAS, EKOLOGIŠKŲ SISTEMŲ ĮGYVENDINIMAS, SERVISAS

Kas yra pramoninis šilumos siurblys?

Pasataruoju metu sparčiai populiarėjantys pramoniniai šilumos siurbliai yra gera atsvara gamtą teršiančioms šildymo sistemoms, šildomomis mazutu, kietu kuru. Šilumos siurblys yra uždaro kontūro ekologiškas įrenginys, užpildytas šaldymo agentu (ypač efektyvūs yra NH3 amoniakas ir CO2 angliarūgštė) ir neišskiriantis jokių teršalų.
Iš aplinkoje esančio šilumos šaltinio (gruntas, gręžinio vanduo ar vandens telkinys, oras) paimtą šilumą, šilumos siurblys pakelia iki reikiamo lygio ir perduoda patalpų šildymo sistemai ar kitoms reikmėms.
Įprastai pramoninių šilumos siurblių galia prasideda nuo šimtų kilovatų, kadangi projektuojant ir montuojant sistemą naudojami pramoninės paskirties komponentai - ypač efektyvūs aukšto slėgio kompresoriai, pramoninė reguliavimo ir valdymo armatūra, dažnio keitikliai.
Pagal pasirinktą šildymo būdą iš šilumos siurblio į šildymo sistemą tiekiama šiluma gali būti skirtingų temperatūrų (pvz. grindiniam šildymui reikalinga +350C temperatūra, radiatoriniam šildymui būtina +500C temperatūra, oro pašildymui ventkamerose +550C...+600C). Pagrindinis šilumos siurblio privalumas yra ekonomiškumas, kuris labiausiai priklauso nuo šilumos šaltino temperatūros ir šildymo sistemai reikiamos temperatūros. Kuo šilumos šaltinio temperatūra žemesnė, o šildymo – didesnė, šilumos siurblio efektyvumo koeficientas (COP) mažėja. Tuo pačiu, kuo šilumos šaltinio temperatūra aukštesnė (pvz.: grunto T =-30C, ežero T =+40C, vandens iš gręžinio T =+80C, technologinių procesų šiluma +15...+250C, kondensacinė šiluma +25...+350C), o reikalaujama temperatūra šildymo sistemai žemesnė (pvz.: grindiniam šildymui reikalinga +350C temperatūra, radiatoriniam šildymui temperatūra nuo +500C, oro pašildymui ventkamerose  nuo +550C temperatūros), tuo aukštesnis šilumos siurblio efektyvumo koeficientas.
Kadangi šilumos siurblys paremtas atvirkščiu Karno ciklu, atsiranda galimybė išnaudoti tą patį įrenginį sistemų vėsinimui (kondicionavimui) vasaros metu. Šaltuoju metų periodu šiluma paimta iš grunto, vandens ar oro atiduodama patalpai (taip ją sušildant), o šiltuoju periodu – šiluma paimama iš patalpos (taip ją atvėsinant) ir atiduodama gruntui, vandeniui ar orui.


Į ką reikia atsižvelgti renkantis šilumos siurblį?

Renkantis pramoninį šilumos siurblį, reikia išsiaiškinti efektyvumo koeficientą (atiduodamos šilumos galios santykį su vartojamaja elektros galia) prie realių Jūsų pasirinkto varianto sąlygų (šilumos šaltinio tipas su šaltnešio temperatūromis ir pasirinktas patalpų šildymo tipas/tipai su vandens temperatūromis), našumo pakopas, esant skirtingoms apkrovoms, valdiklio ir parametrų programavimo galimybes ir kt. 

Šilumos siurblio veikimo principas analogiškas šaldymo sistemos veikimo principui, todėl renkantis šildymo sistemą su šilumos siurbliu, labiausiai verta bendradarbiauti su kompanijomis, turinčiomis patirties šaldymo sistemose, su šaldymo sistemas išmanančiu inžineriniu personalu bei serviso darbuotojais. Tai užtikrins šilumos siurblio precizišką darbinių parametrų sureguliavimą bei profesionalų servisą gedimo atveju - ypač aktualus greitas gedimo pašalinimas, esant lauke žemai temperatūrai.
 
UAB Green group šiuo metu Lietuvos gamybos įmonėse yra suprojektavusi ir instaliavusi pramoninius amoniakinius šilumos siurblius, kurių bendra galia siekia 3000 kW.